Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

 1. navštívit osobně evidenční orgán, kterým vede starostka obce.
 2. vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření písemnou žádost, která obsahuje
  1. jméno žadatele,
  2. příjmení žadatele,
  3. rodné číslo žadatele,
  4. místo trvalého pobytu žadatele,
 3. po ověření žádosti dle občanského průkazu bude žadateli umožněno nahlížení do registru (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě). 

Podání žádosti:

Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Obecní úřad Kostelní Hlavno, 294 76 Kostelní Hlavno 12

Na základě podané žádosti bude žadateli umožněno:

 • Nahlížení do registru v písemné podobě
 • Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Kostelní Hlavno, 294 76 Kostelní Hlavno 71

Poučení:

 • Přestupku se dopustí ten, kdo používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • Neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
 • Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Kontakt:

Adresa: Obecní úřad Kostelní Hlavno, 294 76 Kostelní Hlavno 12
Telefon: +420 326 971 082
E-mail: kostelnihlavno@tiscali.cz