Drobečková navigace

Úvod > Obec > Informace o obci

Informace o obci

Obec Kostelní Hlavno, leží v trojúhelníku měst Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mělník a Mladá Boleslav.  Díky nedaleké dálnici D10 Praha-Mladá Boleslav-Turnov má ideální spojení do cca 20 km vzdálené Prahy + fotografie stejná jako úvodní z dronu

Obec se rozkládá v rovinaté části Středočeského kraje, v průměrné nadmořské výšce 194 m a na výměře 684 ha. V současné době v obci trvale žije 499 obyvatel. V obci se nachází základní občanské vybavení – Základní škola a Mateřská škola, Pošta, Zdravotní středisko, Sportovní areál, Obecní hospoda a Komunitní centrum. Roku 2015 byla rovněž zavedena kanalizace a vybudován vodovod.

Obec Kostelní Hlavno

Ze všech tří osad v okolí se stejným základem jména - Kostelní Hlavno, Sudovo Hlavno a Hlavenec - je nejstarší a současně i největší. Nedaleko obce leží i známá rekreační oblast jezer Lhota a Křenek (Ovčáry).

Geografická poloha, hranice, vnější vazby  

Obec patří do správního území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, současně je jedním z partnerů Dolního Pojizeří.

Katastrální území obce je velmi silně zemědělsky využíváno, přispívá k tomu především rovinatá krajina s půdou vysoké bonity. V katastru obce je celkem 615 ha zemědělské půdy. Lesní porosty (25 ha) jsou převážně smíšené, borové a bukové, v okrajích akáty.

Rekreace a cestovní ruch

Území obce Kostelní Hlavno neleží v žádné z typických rekreačních oblastí, obec však má ideální spojení na blízké rekreační oblasti jezera Lhota a Křenek (Ovčáry). 

Symboly obce

Znak

Modro-červeně dělený štít. Nahoře vynikající stříbrný kostel s věží vpravo. Věž s jedním oknem a jehlancovou střechou se zlatou makovicí. Loď s pěti půlkruhově završenými okny vedle sebe, na střeše nad kněžištěm černý sanktusník s cibulovou bání a zlatou makovicí s křížem, okna černá a střechy červené. Dole stříbrná koňská hlava se zlatou hřívou.

Kostel je heraldicky stylizovanou podobou hlavenského kostela – je mluvícím znamením a symbolizuje první část jména obce. Modrá barva štítu je barvou oblohy a kostel je pomyslně umístěn do přirozeného prostředí. Druhou část názvu obce symbolizuje koňská hlava. Červená barva pole a stříbrná hlava koně mají shodné tinktury jako erb českých králů, kteří byli vlastníky vsi od poloviny 16. století až do konce vrchnostenské správy v polovině 19. století.

Pohled na obec od Mečeříže

Vlajka

List tvoří červené karé a dva vodorovné pruhy, bílý a modrý. V karé bílá koňská hlava se žlutou hřívou. Karé s figurou koňské hlavy opakuje podobu dolní poloviny štítu. Modrý pruh má barvu horní poloviny štítu a bílý pruh se shoduje s tinkturou kostela. Velikost vlajky je dána poměrem šířky listu k jeho délce 2:3.

autorem návrhu je heraldik Stanislav Kasík,
Roudnice nad Labem, 16. května 2007