Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky

Poplatky

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2023

Sazba poplatku:

V letošním roce bohužel musíme, ač neradi, přistoupit ke zvýšení poplatku za odvoz odpadů. Důvodem je zdražení služby ze strany svozové firmy, které vychází ze zvýšení nákladů na pohonné hmoty, energie, zaměstnance a v neposlední řadě inflace a skládkovacího poplatku. Pokud bychom ponechali poplatek ve stejné výši, tj. 600 Kč na osobu, obec by na každého doplácela dalších více než 900 Kč, což jsou pro obec naší velikosti opravdu značné výdaje. Rozhodli jsme se proto pro navýšení poplatku následovně:

  • 800,--Kč za osobu přihlášenou v obci 
  • 800,-- Kč za stavbu sloužící k rekreaci
  • od poplatku jsou osvobozeny děti do 3 let věku (včetně roku, ve kterém věku dovrší. Př. budou-li dítěti 3 rokuy v lednu, od poplatku je osobozeno po celý rok)
  • dále jsou od poplatku osvobozeny držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a osoby, které se v obci prokazatelně nezdržují déle než 6 po sobě jdoucích měsíců
  • osobám nad 65 let obec poskytne úlevu ve výši 200 Kč, i nadále budou platit 600 Kč. (úleva se poskytuje od roku, ve které osoba věku 65 let dovrší. Př. pokud má osoba narozeniny až v říjnu, úleva je poskytována už od počátku tohoto roku, nikoliv až od následujícího)

Rozdíl ceny poplatku a skutečných nákladů na svoz odpadu nadále bude hradit obec.

Čestné prohlášení pro osoby, které se v obci nezdržují 6 po sobě jdoucích měsíců čestné prohlášení TKO 2023.docx

Poplatek je splatný do 30.4. na OÚ

POPLATEK ZE PSŮ

Sazba poplatku:

  • 50,-- Kč za každého psa staršího 3 měsíců

I letos nabízíme možnost placení poplatků bankovním převodem, stačí předem zavolat na tel. 326 971 082.