Drobečková navigace

Úvod > Obec > Stavební akce, projekty

Stavební akce, projekty

 

Rok 2020

logo EU.pnglogo MZE.jpglogo NPO.png

PROJEKT: 

„Oprava nádrže, jímky a pročištění potrubí v obci Kostelní Hlavno“

HLAVNÍ CÍL: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Kostelní Hlavno

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Jiří Jodl

DODAVATEL: Dvořák stavební, s.r.o.

MÍSTO REALIZACE: Kostelní Hlavno – parc.č. 67/10, 721/13, 722/1, 84

CELKOVÉ náklady: 2.960.179,49 Kč

dotace: 1.716.000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 8.10.2020

Cíl akce (projektu): Cílem akce je provedení opravy stěn a dna vodní nádrže, vybudování nového výpustného zařízení, rekonstrukce potrubí, oprava dna a stěn jímky a vybudování chybějící boční zdi této jímky. Účelem akce je oprava povrchů nádrže a jímky tak, aby nedocházelo k degradaci a v případě nutnosti bylo možné vypustit nádrž.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ: Nádrž před realizací Výpust před realizací

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: Realizace Realizace_úprava povrchu

STAV PO REALIZACI: PO REALIZACI  PO REALIZACI

Rok 2019

Státní fond dopravní infrastruktury

 • Bezbariérové chodníky – Kostelní Hlavno
 • Celkové náklady: 15 615 918 Kč
 • Poskytnutá dotace: 8 750 000 Kč

Středočeský kraj

 • Bezbariérové chodníky - Kostelní Hlavno
 • Celkové náklady: 15 615 918 Kč
 • Poskytnutá dotace 487 000 Kč

Logo - česká verze.jpg

Rok 2018

Rok 2015

Ministerstvo zemědělství

Výstavba vodovodu v obci Kostelní Hlavno

 • Celkové náklady 18.933.062,46 Kč
 • Poskytnutá dotace 9.967.000,00 Kč
 • Vodovod: stavební povolení, výstavba a kolaudace současně s kanalizací

Rok 2014 - 2015

Středočeský kraj

Stavební opravy hasičské zbrojnice

 • Celkové náklady 499 494,00 Kč
 • Poskytnutá dotace 470 000,00 Kč

Státní fond životního prostředí

Vybudování kanalizace v obci Kostelní Hlavno

 • Celkové náklady 40.687.872,14 Kč
 • Poskytnutá dotace 26.313.698,71 Kč

Rok 2014

Státní fond životního prostředí ČR

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Kostelní Hlavno , instalace nového zdroje vytápění

 • Celkové náklady 3 464 660,07 Kč
 • Poskytnutá dotace 2 738 114,10 Kč

Rok 2013 - 2014

Státní fond životního prostředí ČR

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Kostelní Hlavno

 • Celkové náklady 5 057,499,18 Kč
 • Poskytnutá dotace 3 058 761,60 Kč

Rok 2012

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Kdo si hraje, nezlobí“

 • Celkové náklady 470 431,00 Kč
 • Poskytnutá dotace 329 302,00 Kč

Rok 2009

Ministerstvo obrany,nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6

Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Kostelní Hlavno - přemístění a oprava pomníku obětem 1. světové války

 • 100 000,-- Kč (76% nákladů)

Ministerstvo vnitra ČR, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7

dotace ze strukturálního fondu ERDF

CzechPOINT - kontaktní místo (Upgrade)

 • 28 466,-- Kč (85% nákladů)
 • medializace tohoto projektu

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

dotace z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje

Instalace a zprovoznění měřičů rychlosti vozidel v obci Kostelní Hlavno

 • 118 000,-- Kč (80% nákladů)

Rok 2008

Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7

účelová dotace z programu eGovernment, Czech POINT

pořízení pracoviště Czech POINT

 • částka 52 000,-- (náklady do výše 52 000,--)

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

účelová dotace z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje

Oprava zdravotního střediska, knihovny a pošty

 • 116 580,-- Kč (60% nákladů)

Rok 2007

NADACE VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1

nadační příspěvek z programu "Fond T-Mobile pro zaměstnance"

Sadové úpravy bývalé skládky v obci Kostelní Hlavno

 • částka 30 000,-- (50% nákladů)

Středočeský Kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

účelová dotace z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje

Rekonstrukce chodníku na návsi

 • částka 121 000,-- Kč (60% nákladů)