Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vodovod a kanalizace

Vodovod a kanalizace

 

Základní informace

Vodovod a kanalizace v obci Kostelní Hlavno byl vybudován v roce 2015. Správcem je obec Kostelní Hlavno.

Hlášení poruch

V případě poruchy prosíme o nahlášení na tel. 326 971 082 nebo 739 426 252. 

Jakmile začne ovládací jednotka pískat, je nutné nahlásit co nejdříve. V případě, že bude porucha způsobena vlastní vinou (vhozený hadr, kapesník, atd.) budou náklady přefakturovány tomu, kdo poruchu způsobil. 

Vodné a stočné


Cena stočného na rok 2023 je 54,05 Kč m3 včetně DPH.
Cena na osobu na rok 2023 je 1891,75 Kč. (Dle vyhlášky MZe stanoveno směrné číslo 35 – tzn. spotřeba 35m3/os./rok.- tzn. 35 x 54,05 Kč)

Cena 1 m3 vody na rok 2023 je 45,00 Kč včetně DPH. Minimální odběr za 1 rok je 15 m3
.
Vyúčtování za 1. pololetí 2023 bude provedeno v říjnu 2023, za 2. pololetí 2023 bude provedeno v dubnu 2024.

Hlášení stavu vodoměru a počtu osob je možné na tel. 326 971 082, e-mailem na obec@kostelnihlavno.cz nebo vhozením odečtového lístku do schránky na Obecním úřadě. 

Rozbory vody

Pravidelně sledujeme kvalitu vody - každé čtvrtletí máme k dispozici nový rozbor, který naleznete zde Rozbor vody VZ lab.pdf